Третият ISPAD курс за следдипломно обучение по диабет „БЪДЕЩИЯТ ДИАБЕТ” приключи успешно. В рамките на ден и половина 110 лекари и медицински сестри от 13 страни (България, Израел, Сърбия, Румъния, Холандия, Косово и др.) слушаха съвременни лекции, изцяло на английски език. Чудесната атмосфера съпровождаше не само лекциите и дискусиите, но и общуването в кулоарите – подкрепено от отличното за този сезон време! Участниците се срещнаха на живо със съвременни лидери в детската ендокринология ...

Внимание, моля!

Имаме удоволствието да съобщим, че таксата участие в Третия следдипломен курс на ISPAD "Бъдещият диабет" 24-26 април 2015, Варна България, е намалена на 25 евро, независимо дали е платена предварително или на място. Искаме предварително да знаем дали ще участвате, за да сме информирани за колко участника трябва да осигурим достъп до електронния портал на ESPE. ...

Уважаеми колеги и партньори,
След успешното провеждане и изключително позитивния отзвук от Първия следдипломен курс на ISPAD във Варна („МНОГОЛИКИЯТ ДИАБЕТ“, април 2011 г.), нашето дружество взе решение да провежда този формат веднъж на всеки две години. Макар че средствата за лечение на диабета се обогатяват непрекъснато, протичането и прогнозата на различните форми на диабет, започнал в детска възраст, зависи изключително много от ранното поведение. Приобщаването на все повече пациенти, техните семейства и цялото общество към каузата на добрия контрол и избягване на диабетните усложнения изисква непрекъснато усъвършенстване на клиничната практика.